Ab PÅRAS Oy som grundades 1912 är ett familjeägt företag i trävarubranschen med långa anor. Företaget grundades som såg och kvarn vid ån i Påras by i Kronoby kommun. När företaget på 30-talet flyttade till sin nuvarande plats i Kronoby koncentrerade man sig på sågverksamhet. Impregneringen och stolphanteringen kom med i bilden i slutet av 50-talet. Byggvaruhandeln i parti och minut lades till verksamheten i början av 70-talet, för detta ändamål har Påras också ett försäljningskontor i Jakobstad. Under 70-talet och början av 80-talet var företaget också engagerat i möbeltillverkning. Sågverksamheten lades ner 1974 och resurserna satsades på stolptillverkning och tryckimpregnering.

Ab Påras Oy är medlem av den nationella träskyddsföreningen Kestopuuteollisuus ry och i dess internationella organ WEI

 

Impregneringsindustri

Påras är en av föregångarna inom impregneringsbranschen i Finland. Tryckimpregneringen inleddes redan på 1950-talet och sker idag med kopparmedel i slutna processer som uppfyller våra höga miljökrav. Påras har rätt att använda Nordiska träskyddsrådets kvalitetsstämpel NTR och kontrolleras kontinuerligt av Finotrol Oy.

Varuhus för byggare och inredare

Påras förser nejdens byggare med byggmaterial. Parti- och minuthandeln sköts dels från huvudkontoret i Kronoby, dels från försäljningskontoret i Jakobstad.

Stolpleverantör

Påras tillverkar stolpar för olika ändamål. Lång erfarenhet av branschen i kombination med ny teknik garanterar högklassiga produkter för såväl den inhemska marknaden som för exportmarknaden.

 

1912 - Holgers kvarn och sågbolag bildas

1932 - Bolaget flyttar till Kronoby centrum

1956 - Första impregneringsanläggningen anläggs

1968 - Försäljningskontor i Jakobstad öppnas

1971 - Går med i Majava kedjan

1971 - Driver även möbelfabrik 1971-1984

1974 - Sågverksamheten upphör

1986 - Ny tork- och impregneringsanläggning anskaffas

1989 - Impregneringsanläggningen byggs ut

2002- Anläggning för värmebehandling av virke

Bengt Jansson från Österbottens handelskammare överräcker förtjänsttecknet för 75 år i Påras tjänst till Tor Sjölind på hans 90-årsdag 13.3.2012.

FaLang translation system by Faboba